Aanmelden Meander Medisch Centrum

Ook het Meander Medisch Centrum heeft de diz aanmeldzuilen geïmplementeerd. Via onze vaste partner beschikt dit ziekenhuis nu over moderne aanmeldzuilen op de poliklinieken. Het aanmelden gaat nu nog makkelijker door het scannen van de smartphone. In een informele setting werd afgelopen week informatie gedeeld over onder andere het proces, de implementatie en ervaringen vanuit de poliklinieken. Dat aanmelden met de smartphone een actueel thema is bleek uit het feit dat er deelnemers van maar liefst 8 ziekenhuizen aanwezig waren. Daarbij werd ook onderling waardevolle kennis en ervaring uitgewisseld.