• diz
  •  > 
  • Projecten
  •  > 
  • TennisDirect plaatst kiosken in winkels

TennisDirect plaatst kiosken in winkels

 

TennisDirect is de grootste online tennisshop van de Benelux en één van de grootste van Europa.  Het doel van TennisDirect is om alle tennissers met de juiste materialen de baan op te laten gaan. Naast de online webshop heeft Tennisdirect ook twee fysieke winkels, in Zoetermeer en in Amsterdam. Omdat men in de winkels niet het gehele aanbod van producten kan aanbieden, heeft Tennisdirect besloten om dit probleem op te lossen door hun webshop middels een webkiosk naar de winkelvloer te brengen en met succes. Nu kan het verkopend personeel uitwijken naar de Web-kiosk en de klant van dienst zijn met ALLE PRODUCTEN. Nee-verkoop is er niet bij.

Mede dankzij de goede ervaringen van verkoop via de webkiosk neemt Tennisdirect de kiosken ook mee naar de vele evenementen waarvan zij sponsor zijn.

TennisDirect heeft gekozen voor het model diz1122 portrait. Op het 22 inch touchscreen van de kiosk kan men alleen of samen met een medewerker de producten uit de webshop raadplegen.