Levering

Wij behouden het recht de gehuurde producten op een voor ons geschikte dag af te leveren. Uiteraard zal dit voor aanvang van uw presentatie geschieden.
De transportkosten zijn berekend in de prijsindicatie van onze huuroffertes.

Verzekering

De verzekering bedraagt 8% van de huurprijs. De apparatuur is verzekerd binnen Nederland voor het risico van diefstal (alleen indien er sporen zijn van braak), brand en waterschade. Bij diefstal dient de huurder binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en verhuurder en direct een kopie van aangifte te verzenden. Voor diefstal en verduistering van onze apparatuur of schade welke wordt veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik is de huurder aansprakelijk.
De huurder is verantwoordelijk voor de apparatuur vanaf het moment van levering tot het moment van ophalen door Ap-Art.

Aansprakelijkheid

De huurder is verplicht om voor de goederen te zorgen alsof deze hem eigen zijn, deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken en deze bij het einde van de periode aan Ap-art terug te geven.
Ap-art is nooit aansprakelijk voor mogelijke storingen voortvloeiend uit kabelbreuk, meegenomen software/hardware en/of zelf uitgevoerde installatie van de apparatuur en/of software door de huurder. Bij gebruik van de apparatuur in de open lucht dient de huurder de apparatuur te overdekken en af te schermen tegen neerslag of andere weersinvloeden die de werking kunnen benadelen.

Annulering

Indien annulering van de bevestigde huur plaatsvindt 10-20 dagen voor de huurperiode, dan wordt 10% van de huurprijs berekend.
Indien annulering van de bevestigde huur plaatsvindt 5-10 dagen voor de huurperiode, dan wordt 40% van de huurprijs berekend.
Indien annulering van de bevestigde huur plaatsvindt 1-5 dagen voor de huurperiode, dan wordt 75% van de huurprijs berekend.

Procedure bij storingen

Eventuele storingen aan de apparatuur dienen direct gemeld te worden. Klachten achteraf worden niet in behandeling genomen. Indien storingen het gevolg zijn van een slechte internetverbinding ter plaatse, kabelbreuk en/of zelf uitgevoerde installatie van de apparatuur en/of (meegenomen) software zullen voorrij- en servicekosten in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Per factuur rekenen wij maximaal twee weken huur. Bij langere perioden ontvangt u dan ook aan het begin van elke twee weken een nieuwe factuur.

Stickers

Indien u gebruik maakt van eigen stickers op de zuil, dient u ervoor te zorgen dat deze stickers van de zuil verwijderd zijn als wij de zuil(en) komen ophalen. Als dit niet het geval is, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van de stickers. Deze kosten worden berekend op basis van nacalculatie volgens ons uurtarief.
Graag ontvangen wij de layout van de sticker in een vectorformaat (eps, svg, ai) of als een PDF met een resolutie van minimaal 250 dpi. Indien de resolutie lager is zal de kwaliteit van de afbeelding minder worden.

Software

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor niet werkende software. Indien u een informatiezuil met pc of een losse pc huurt is deze voorzien van Windows, Internet Explorer, SiteKiosk en een netwerkkaart. Volledige programma’s zoals bijvoorbeeld PowerPoint zijn niet geïnstalleerd, hiervan is alleen de viewer geïnstalleerd. Indien u hierover vragen heeft vernemen wij dit graag.
Indien gewenst kunt u de software vooraf (uiterlijk 5 dagen voor aanvang huur) aanleveren zodat wij deze op de producten kunnen installeren.
Eventuele gegevens op de pc zullen voor het einde van de huurperiode door huurder op een eigen mediadrager worden geplaatst. Na retournering van de producten is er geen garantie op beschikbaarheid van deze gegevens.

Internet

Indien u elders een router heeft gehuurd dient u ervoor te zorgen dat deze aanwezig is voordat de producten door ons geleverd worden. Indien wij een router dienen te leveren zullen hiervoor meerkosten berekend worden.
Netwerkbekabeling wordt per meter berekend op basis van nacalculatie.

Installatie/plaatsing op locatie

Uiteraard verzorgen wij, op aanvraag van u, de installatie en plaatsing van de materialen. Hiervoor worden kosten berekend.
Wachttijd en/of het installeren van de applicatie op locatie wordt doorbelast en berekend op basis van nacalculatie volgens ons uurtarief.

Opschorting huurovereenkomst

In afwijking van artikel 13 van de Algemene voorwaarden, heeft Ap-art te allen tijde het recht de huurovereenkomst op te schorten, te beëindigen of te ontbinden. Een voorbeeld wanneer hiervan sprake kan zijn, is de situatie waarin de locatie waar de gehuurde goederen moeten worden afgeleverd, niet voldoet aan de in de offerte afgesproken vereisten van de locatie. Ook heeft Ap-art het recht om aanvullende vereisten te stellen aan de locatie, wanneer op locatie blijkt dat deze op eenvoudige wijze geschikt kan worden gemaakt.

Bovenstaande voorwaarden zijn specifiek voor de verhuur en een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.